Image

Lek på allvar

Det är skönt att vara fri och ha ett eget forum.
Bennels ger ut barnböcker, läroböcker, poesi och andra texter med anknytning till flera länder. Ämnena varierar, men vatten brukar alltid finnas med. Dessutom utforskar Bennels gärna självkänsla och empati. Bennels har sin bas i Stockholm, arbetar med flera sinnen och ser till att det planteras träd som kompensation för allt det papper som går åt för att trycka böcker.
Bennels tar leken på oblodigt allvar.
Image

Aktuellt

Image
Svenska till jobbet
Läs mer
Bennels fördömer Rysslands krig i Ukraina